RAMCHAINE FAITH  SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY  MLADÝCH

Fejlinka od Slovenského kynologického klubu získává titul Slovenský šampion krásy mladých, aby jí byl tento titul přiznán, musela 3x ve třídě mladých být oceněna titulem výborná 1,CAJC

Feith from the Slovak Kennel Club receives the title Slovak Junior Beauty Champion, for this title to be granted to her, she had to be awarded the title excellent 1, CAJC 3 times in the junior class.