KLUBOVÉ ZKOUŠKY Z VODNÍ  PRÁCE  KZVP CACT CLUB EXAMS IN WATER WORK

Wiguška se dne 21.8.2022 stává lovecky upotřebitelným psem. 

Wiguška on 21.8.2022  has become a hunting dog.